El PUNT SIGRE és un punt de recollida de medicaments I envasos de medicaments que trobaràs a la teva farmàcia.

L’objectiu d’aquets servei a la oficina de farmàcia és fer una correcta gestió medioambiental dels medicaments que pren la població i una gestió sanitària que ajudi a sensibilitzar sobre l’us inadequat dels fàrmacs.

Què es pot dipositar al SIGRE?

Medicaments
caducats

Caixes o envases de medicaments

Caixes o envases de medicaments

Envasos buits o amb restes

Envasos buits
o amb restes

Què NO es pot dipositar al SIGRE?

Guants

Xeringues

Termòmetres

Productes químics

Productes químics

Mascaretes

Mascaretes

El nostre contenidor el trobaràs
a la porta d’entrada principal,
a mà esquerra.